Pored sportskih aktivnosti, sastavni deo dečjeg dana čine dramske radionice.

Dramska radionica je mesto na kome deca imaju priliku da kroz dramsku igru i pokret istražuju i uče o sebi i svetu u kome žive i odrastaju. Dramske vežbe koje se realizuju u radu s decom u svom sadržaju prate i integrišu mesečnu obrazovnu temu vrtića, a podrazumevaju svaki oblik izražavanja u kojem su stvarni ili izmišljeni događaji, bića, predmeti, pojave i odnosi predstavljeni pomoću odigranih uloga i situacija.

sportski-vrtic-zdravo-dete-pozarevac-dramska-radionica-500

 

Kroz dramsku igru i pokret kod dece se razvija sposobnost da izraze svoja osećanja, stavove, govorne i izražajne potencijale, da razviju motoričke sposobnosti i „govor tela“, maštu i stvaralaštvo, sigurnost i samopouzdanje, kao i da uče da sarađuju, poštuju sebe i svet oko sebe.

Cilj dramskih radionica je podsticanje i negovanje dečije znatiželje i radoznalosti. Fokus je na otkrivanju radosti koja leži u uspešno uspostavljenoj kreativnoj komunikaciji i interakciji sa svetom koji ih okružuje.