Naš primarni cilj je kvalitetan vaspitno-obrazovni rad. Pored pažljivo odabranog i odgovornog vaspitno-obrazovnog kadra kojeg, pored vaspitačica i medicinskih sestara vaspitačica, čini i tim stručnih saradnika – logoped, dečiji psiholog, dečiji nutricionista i saradnci za sport i muzičko, postignut je izuzetno visok nivo kvaliteta planiranja i realizovanja programa aktivnosti. Stručni saradnici kontinuirano prate i evaluiraju rad vaspitačica, rade sa decom individualno ili u grupama, pružaju roditeljima savete i stručnu pomoć.

Stručni tim našeg vrtića učestvuje u svim segmentima vaspitno obrazovnog rada. Bavi se planiranjem i programiranjem rada vrtića, kao i evaluacijom (procenom) različitih programa rada. Učestvuje u stručnom usavršavanju vaspitača i medicinskih sestara. Članovi tima prate i pružaju podršku porodici u razvijanju roditeljskih kompetencija i pomažu u pravilnom vaspitanju dece.

U radu sa decom prepoznajemo značaj predškolskog doba za razvijanje sposobnosti za celoživotno učenje. To podrazumeva da se kroz različite aktivnosti kod dece razvijaju i osnažuju: samopouzdanje, otvorenost, radoznalost, istrajnost, doslednost, kreativnost.Sve ono što radimo u vrtiću nastaje zajedničkim radom dece i odraslih u prostoru koji je inspirativan za dete a što ujedno i predstavlja rad po Novim osnovama programa koji je simbolički nazvan ” Godine uzleta”.

Primarni cilj nam je da se bolje razumeju razvojne faze kroz koje svako dete prolazi i da u skladu sa tim roditelji prilagode svoja očekivanja, vaspitne metode i način komunikacije sa detetom.

Glavni zadatak celokupnog našeg tima je da podstakne psihički rast i razvoj deteta i pomogne u obezbeđivanju pogodnog tla za razvijanje njegovih prirodnih potencijala.
Ovakvi oblici saradnje su od obostrane koristi. Naš stručni tim će od roditelja dobiti detaljne podatke o detetu: o njegovim osobinama, navikama, temperamentu, zdravstvenom stanju, a roditelji od nas saznaje kako im se dete snalazi, kako napreduje u svim oblastima rasta i razvoja i u čemu mu je eventualno potrebna pomoć.

Školica sporta, muzičko igralište I logopedske radionice su sastavni deo naše ponude i uključeni su u cenu. Naši stručni saradnici su pripremili veliki broj aktivnosti i igara koje su deci zabavne i korisne, a koje će sa druge strane imati podsticaj u ostvarivanju pravilnog psihofizičkog razvoja.

Pored zdravih psihofizičkih aktivnosti, posebnu pažnju posvetili smo i zdravoj ishrani dece. Jelovnik u našem vrtiću je propisan od strane dečijeg nutricioniste, raznovrstan je i nutritivno izbalansiran, u skladu sa pravilnikom o ishrani dece u predškolskim ustanovama.

Prijavite svoje dete - pozovite

062 660-444